Kültürlerarası Arabuluculuk Üzerine İyi Uygulamalar Kılavuzuna Hoş Geldiniz.

Kültürlerarası arabuluculuğa ilişkin İyiUygulama Kılavuzu, Avrupa ülkeleri veTürkiye genelinde geliştirilen farklı kurumsalve bireysel girişimlerin, projelerin ve Avrupaprogramlarının belirlenmesi ve analizedilmesinin bir ürünüdür. Bu çeşitli girişimlerarasındaki ortak unsur, hepsininkültürlerarası arabuluculukla ilgili temel birbileşene odaklanması veya buna sahipolmasıdır.

Kültürlerarası arabuluculuk, rehberdetanımlanan iyi uygulamaların gösterdiği gibi,farklı, yenilikçi ve uyarlanabilir müdahaleleryoluyla çok çeşitli kültürel, sosyal veekonomik bağlamlarda gerçekleşir.

Bu bağlamda, klasik ve biçimsel arabuluculuktan toplumsal farkındalığı da içeren sosyal müdahaleye kadar farklı boyutlarda eylem stratejileri de geliştirilmektedir..

Sosyalyaklaşımboyutunda, kültürlerarasıarabuluculuk, çatışmaların önlenmesinekatkıda bulunan sosyal içerme ve uyum içinkilit bir stratejidir; farklı kültürel geçmişlereve inançlara sahip taraflar arasında karşılıklıanlayış ve bilgi; hakları desteklemevehizmetlere erişim.

Kılavuzumuz yararlı bir kaynaktır çünkü:

 1. Statükoyu değiştirmek için kültürlerarasıarabuluculuk uygulamalarının etkisini vekapasitesini kolaylaştırır (sosyal değişimeve sosyal adalete katkıda bulunur).
 2. Topluluk çatışmalarında çatışma çözümü vegöçmenlerin ve mültecilerin sosyaliçermesinin teşvik edilmesi için bir araçolarak arabuluculuğa iyi örnekler sunar.
 3. Hem resmi hem de gayri resmi arabuluculukfaaliyetlerini veya projelerini karşılıklı bilgi,sosyal uyum ve barışçıl çatışma çözmestratejileri için bir araç olarak tanımlar vetanıtır.

VEYA Sizi en çok ilgilendiren iyiuygulamaları bulmak içinaşağıdakifiltreleme menüsünü kullanın!

 • All Diller
  • All Diller
  • Bask dili (AB)
  • Belarusça
  • Danimarkaca (Danimarka)
  • Fince
  • Fransızca
  • Hollandaca (Belçika)
  • İngilizce (İrlanda)
  • İspanyolca
  • Maltaca
  • Türkçe
  • Yunanca
 • All Kurumlar
  • All Kurumlar
  • Diğerleri
  • Kamu kurumu
  • Ortaklık
  • STK
  • Üniversite
 • All Konular
  • All Konular
  • Çatışma Ç özümü
  • Diğerleri
  • Eğitim K urumu
  • Göçmen/Mülteci
  • Kadınlar
  • Sivil Toplum
  • Sosyal İçerme
 • All Programlar
  • All Programlar
  • Ağ Kurma Faaliyeti
  • Akademik program
  • Çokkültürlü Etkinlik
  • Diğerleri
  • Eğitim Programı