Arabulucuların eğitimini kolaylaştıracak yeni araçlar – Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs (MOOC)

IncludeMe başlıklı AB projesi, Avrupa ülkeleri ve Türkiye için arabulucu yetiştirmek üzere çeşitli kaynaklar ve eğitim içerikleri geliştirmiştir. Ekim ayındaki projenin sonunda ekip bir Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs (MOOC), İyi Uygulamalar Kılavuzu ve Eğitmenler için Yenilikçi Kurs sunmayı başardı.

Arabulucu, göçmenlik yasası, aile birleşimi, devlet hizmetleri ve işgücü piyasası entegrasyonu gibi konularda destek sağlamak üzere eğitilmiş bir kişidir. Arabulucular, hâlihazırda Avrupa çapında birçok yerde faaliyet göstermektedir ve arabuluculuk sistemi ülkeye yeni gelen kişilerle doğru ve başarılı bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Arabulucuları örneğin eğitim kurumlarında ve belediye sektöründe ve aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerinde çalışmaktadır. IncludeME projesinin amacı, arabuluculuk, iletişim, çatışma çözümü ve çatışma yönetimi ile ilgili becerileri güçlendirmek ve bu alanlarda kişileri eğitmek olmuştur.

Kültürlerarası arabuluculuk, sosyal içerme ve uyum için kilit bir strateji olarak görülebilir. Arabuluculuk, çatışma önlemeyi desteklemeye, farklı kültürel geçmişlere ve inançlara sahip taraflar arasındaki karşılıklı anlayışı artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kişilerin bulunduğu ülkedeki haklara doğru bir şekilde kullanmalarını ve toplum hizmetlerine erişimi destekler. Projenin yol gösterici ilkelerinden biri, toplumdaki gerilimlerle mücadele etmek için daha yüksek düzeyde bir sosyal içermenin her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Avrupa 2020 stratejisinde AB tarafından belirlenen hedefler olmuştur. Bu amaçla proje ekibi, kısa öğrenme bölümlerinden oluşan, alıştırmalardan ve arabuluculuğun ne olduğuna dair daha derin bir anlayış sağlayan öğrenme bağlantılarından oluşan 24 farklı alanı kapsayan beş farklı modülden oluşan bir MOOC kursu geliştirdi: örneğin bürokrasi, kültürel farklılıklar veya dil nedeniyle güçlüklerin ortaya çıkabileceği durumlarda yardımcı olan, mevcut, adil ve güvenilir bir kişi olarak arabulucu. Kurs öncelikle çevrimiçi öğrenmeye yöneliktir, ücretsiz olarak kullanılabilir.

Proje, göçmenleri, mültecileri ve sosyal alanda faaliyet gösteren insanları arabuluculuk konusunda eğiterek, toplumun sosyal dinamiklerinin olumlu bir şekilde değişmesine katkıda bulunabilir.

“IncludeMe: Arabuluculuk yoluyla sosyal kapsayıcılık” projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Finlandiya’da Åbo Akademi Üniversitesi tarafından koordine edilmiştir ve proje ortakları şunlardır: Belçika’dan European University Continuing Education Network – EUCEN, Danimarka’dan European E-learning Institute, İrlanda’dan Momentum Marketing Services Limited, Türkiye’den Tuzla Kaymakamlığı ve İspanya’dan Fundacio Solidaritat UB’dir.