Arabulucuların eğitimini kolaylaştıracak yeni araçlarAçık Eğitim Kaynakları (Yenilikçi Eğitim Kursu)

IncludeMe başlıklı AB projesi, Avrupa ülkeleri ve Türkiye için arabulucu yetiştirmek üzere çeşitli kaynaklar ve eğitim içerikleri geliştirmiştir. Ekim ayındaki projenin sonunda ekip bir Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs (MOOC), İyi Uygulamalar Kılavuzu ve Eğitmenler için Yenilikçi Kurs sunmayı başardı.

Arabulucu, göçmenlik yasası, aile birleşimi, devlet hizmetleri ve işgücü piyasası entegrasyonu gibi konularda destek sağlamak üzere eğitilmiş bir kişidir. Arabulucular, hâlihazırda Avrupa çapında birçok yerde faaliyet göstermektedir ve arabuluculuk sistemi ülkeye yeni gelen kişilerle doğru ve başarılı bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Arabulucuları örneğin eğitim kurumlarında ve belediye sektöründe ve aynı zamanda gönüllülük faaliyetlerinde çalışmaktadır. IncludeME projesinin amacı, arabuluculuk, iletişim, çatışma çözümü ve çatışma yönetimi ile ilgili becerileri güçlendirmek ve bu alanlarda kişileri eğitmek olmuştur.

Kültürlerarası arabuluculuk, sosyal içerme ve uyum için kilit bir strateji olarak görülebilir. Arabuluculuk, çatışma önlemeyi desteklemeye, farklı kültürel geçmişlere ve inançlara sahip taraflar arasındaki karşılıklı anlayışı artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kişilerin bulunduğu ülkedeki haklara doğru bir şekilde kullanmalarını ve toplum hizmetlerine erişimi destekler. Projenin yol gösterici ilkelerinden biri, toplumdaki gerilimlerle mücadele etmek için daha yüksek düzeyde bir sosyal içermenin her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Avrupa 2020 stratejisinde AB tarafından belirlenen hedefler olmuştur. Bu amaçla, proje ekibi öğretmenlere ve yetişkin/toplum eğitimcilerine yönelik yenilikçi bir eğitim kursu geliştirmiştir. Beş modülden oluşan kurs, eğitimcileri kültürlerarası arabuluculuk eğitimini kuruluşlarının faaliyetlerine ve kurumlarında verdikleri arabuluculuk eğitimlerine entegre etmeye teşvik eder. Etkinlikler, sınıf etkileşimi için tasarlanmıştır ve vaka çalışmaları ve hazır tartışma konularını içerir.

Kurstaki kaynaklar, özellikle hizmet içi eğitim departmanlarında ve sosyal yardım rollerinde çalışan eğitimciler için tasarlanmıştır, ancak aynı zamanda gönüllüler ve formel olmayan arabuluculuk hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için uygundur. Kurs aynı zamanda eğitim yöneticileri ve göçmen eğitimindeki paydaşlar için de geçerlidir.

Proje, göçmenleri, mültecileri ve sosyal alanda faaliyet gösteren insanları arabuluculuk konusunda eğiterek, toplumun sosyal dinamiklerinin olumlu bir şekilde değişmesine katkıda bulunabilir.

“IncludeMe: Arabuluculuk yoluyla sosyal kapsayıcılık” projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Finlandiya’da Åbo Akademi Üniversitesi tarafından koordine edilmiştir ve proje ortakları şunlardır: Belçika’dan European University Continuing Education Network – EUCEN, Danimarka’dan European E-learning Institute, İrlanda’dan Momentum Marketing Services Limited, Türkiye’den Tuzla Kaymakamlığı ve İspanya’dan Fundacio Solidaritat UB’dir.